UAB "Cognit Consult" JSB, PCI DSS and Information Security

EN | LT | LV | RU

Cognit Consult darbība ir saistīta ar informācijas drošības un darbības atbilstības novērtēšanu, īpašu uzmanību veltot konsultācijām un piekļuves testēšanai. Kompānijas dibinātājiem šī nozare ir labi zināma jau daudzus gadus, paverot iespēju straujam un spēcīgam startam biznesā un zinošas komanda izveidei, kurā katrs tās dalībnieks ir ar plašām tehniskām zināšanām.

Cognit Consult darbības pamatā ir PCI DSS pakalpojumi tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, datu apstrādes centriem un bankām. Papildus jau minētajiem PCI DSS pakalpojumiem Cognit Consult piedāvā virkni citu pakalpojumu, lai nodrošinātu darbības atbilstību nozares un valsts noteiktajam regulējumam.

Otrs galvenais darbības virziens ir piekļuves testēšanas pakalpojumi. Uzņēmums ir izstrādājis moduļu metodoloģiju, kas balstīta uz labāko praksi nozarē un rekomendācijām, lai tā būtu pielāgojama katra klienta vajadzībām un testējamo sistēmu sarežģītībai.

Lielākai klientu ērtībai Cognit Consult piedāvā IT konsultācijas un dokumentācijas izstrādes un pilnveidošanas pakalpojumus.

Cognit Consult – tas ir pirmais vietējais PCI QSA uzņēmums Baltijas valstīs.

 
 

PCI DSS UN DARBĪBAS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA

PCI DSS pakalpojumi - trūkumu analīze, iepriekšēja novērtēšana, galīgais vērtējums / ROC sertifikācija, SAQ un AOC, konsultācijas trūkumu novēršanai. PA-DSS, P2PE DSS, PIN drošība, FCMC, ISO 27000, ISO 20000, ITIL projekti, konsultācijas.

PIEKĻUVES UN DROŠĪBAS TESTĒŠANA

Visu veidu drošības novērtēšana un mūsdienīgi manuālie piekļuves testi (iekšējie un ārējie), interneta un mobilo aplikāciju testēšana, DoS testēšana.

KONSULTĀCIJAS IT DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS, DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN PILNVEIDE

  • PCI DSS, PA-DSS, P2PE DSS, PIN kodu drošības, ISO 27000, ISO 20000, ITIL, GxP dokumentācijas izstrāde un pilnveide.
  • Risku novērtēšana un vadība.
  • Konsultācijas drošības un procesu vadības jautājumos.

ASV SKENĒNĒŠA

Qualys® ASV skenēšanas un ievainojamības novērtēšanas instrumenti un pakalpojumi.